A vállalati kultúra jelentése és szerepe az üzleti sikerben

A vállalati kultúra sokat használt fogalom a menedzsment tudományokban. De mi pontosan a vállalati kultúra fogalma? Hogyan segíthet az üzleti célok megvalósításában és mit tehetünk fejlesztése érdekében? Cikkünkben bemutatjuk a vállalati kultúra definícióját, előnyeit és fejlesztési lehetőségeit.

Vállalati kultúra fogalma: mit jelent a vállalati kultúra?

A vállalati kultúra kifejezést a menedzsment szakirodalom sok eltérő néven illeti. Alternatív megnevezés lehet: szervezeti klíma, vállalati atmoszféra, vállalati ethosz, vállalati normarendszer, vállalati stílus vagy vállalati térkép. De mit értünk pontosan a kifejezés alatt? Dr. Tóth Antal “A szervezeti (vállalati) kultúra kialakítása és szerepe a szervezetek minősítésénél” című publikációjában az alábbi fogalom meghatározást használja:

“A szervezeti (vállalati) kultúra alapvetően három fő pilléren alapul, az egyik a szervezet elfogadott értékrendje, a másik a szervezet minőségügyi tevékenységének színvonala, a harmadik pillére pedig a működési szervezettségi szintje.”

Forrás: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/533/1/tek_2002_20.pdf

Perjés István és Kovács Zoltán az “Iskolák szervezeti kultúrája” című publikációban a fentiektől némileg eltérő definíciót használ a szervezeti kultúra meghatározásához:

„A szervezeti kultúra alatt a szervezetben megjelenő értékek, attitűdök, szokások, vélekedések, hiedelmek összefüggő rendszerét értjük, amelynek közvetve és közvetetten tapasztalható részei vannak. A szervezeti kultúra hat a szervezeti tagok viselkedésére, attitűdjeire, mivel alakítja a szervezet atmoszféráját, azt, hogy hogyan bánik tagjaival, céljaival, környezetével és ezáltal befolyásolja a szervezet eredményességét, a változásokhoz való alkalmazkodó képességét.”

A fenti definíciók szintézise alapján a vállalati kultúra fogalma:

 • Vállalati kultúrának nevezik a szervezet tagjai által önként és egyöntetűen elfogadott közös értékeket, felvetéseket, hiedelmeket, szokásokat, normákat, gondolkodási keretrendszereket.
 • Három fő pillére az értékrend, a szervezet minőségügyi tevékenység és a működés szervezettségi szintje.
 • A belső és külső folyamatokat egyaránt befolyásolja.
 • Alakítja a vállalati imázs megítélését.
szervezeti kultura elemei
Pexels.com

Melyek a vállalati kultúra fejlesztés előnyei?

A vállalati kultúra fejlesztése kiemelten fontos. A megfelelő szervezeti klíma jelentős támogatást az nyújt üzleti célok megvalósításában. Az alábbiakban összefoglaltuk a vállalati kultúra fejlesztés legfontosabb előnyeit:

 • Növeli a márka értéket: A vállalati kultúra tudatos befolyásolása segíthet a márkaérték növelésében. Amennyiben az elérni kívánt fogyasztók és a vállalat értékrendszere között diszkrepancia fedezhető fel, jelentősen csökkenhet a márkaérték. A vállalati kultúra fejlesztés a munkáltatói márkaépítés egy eszköze lehet.
 • Fokozza a dolgozói lojalitást és motivációt: A dolgozói igények figyelembevételével kialakított vállalati kultúra jelentősen növelheti a dolgozói lojalitást. Illetve motiváltabbá teheti a munkavállalókat az üzleti célok támogatásában. 
 • Pozitívan befolyásolja a dolgozói magatartást: A vállalati kultúra normatív erővel bír. A munkaközösségben elfogadott normák és értékek segítenek az új munkavállalók gyors beilleszkedésében.
 • Hatékonyabbá teszi a toborzást: A vállalati kultúra márkaértékre gyakorolt pozitív hatása fokozhatja a toborzás hatékonyságát. Ez különösen hasznos lehet azon szervezetek számára, akik magas munkaerőhiánnyal rendelkező piacot akarnak elérni.
 • Csökkenti a fluktuációt: A vállalati kultúrába való beilleszkedés (angolul cultural fit) növeli a dolgozói elégedettséget.

Vállalati kultúra elemei és jellemzői

Az elméleti modellek eltérő szempontok alapján elemzik a vállalati kultúra elemeit. Az egyik leggyakrabban használt megközelítés Edgar Henry Schein MIT professzor nevéhez kapcsolódik.

Vállalati kultúra elemei Schein modellje alapján:

 • Szervezet és környezet kapcsolata: a vállalat lehet szervezet- vagy környezet orientált.
 • Dolgozói tevékenység természete és milyensége: a munkavállalók viselkedése lehet proaktív vagy követő jellegű.
 • Realitás és igazság természete: A dolgozói intenciók lehetnek altruisták vagy önérdek maximalizálók.
 • Emberi kapcsolatok milyensége: A dolgozók követhetnek individualista és kollegiális interakciós normákat.
 • Idő természete: A vállalati működés lehet múlt-, jelen- és jövő orientált.
 • Információs rendszerek: A kommunikációs csatornák lehetnek szeparáltak, vagy erőteljesen összekötöttek.
 • Mikrocsoportok: A dolgozók által alkotott mikrocsoportok lehetnek inkluzívak vagy kevésbé befogadóak.
 • Feladat-kapcsolat orientáltság: A munkavállalók lehetnek feladat- vagy kapcsolat orientáltak.
 • Szervezeti probléma megoldási stratégia: A szervezeti működést jellemezheti lokális és lineáris probléma kezelés, vagy rendszerszintű feladatmegoldás.

Vállalati kultúra fejlesztése digitális eszközök segítségével

A vállalati kultúra fejlesztése kiemelten fontos feladat. Segítséget jelenthetnek olyan digitális eszközök, amelyek hatékony és az összes dolgozóra kiterjedő kommunikációt tesznek lehetővé. A Blue Colibri segíti dolgozóidat a szükséges információk megszerzésében és olyan különféle digitális HR eszközöket biztosít, melyek már az onboardingtól kezdve egészen a mindennapi ügyintézésig megkönnyítik életüket. Így ők arra koncentrálhatnak, amihez legjobban értenek, az értékteremtésre. Formálj igazi közösséget, teremts kapcsolatot az összes munkavállalóval. A munkaerő elköteleződésének alapja a hatékony és átlátható kommunikáció. A Blue Colibri App segítségével célzott és mérhető elérési hatékonysággal rendelkező belső üzeneteket küldhetsz, fontos bejelentéseket tehetsz közzé és követheted nyomon ezek célba érését, valamint megteremtheted a kollégák közötti lényegi kapcsolatok kialakulásának platformját. A vállalati folyamatok kialakításában kulcsfontosságú annak megértése, hogy az alkalmazottak miként lépnek kapcsolatba az őket célzó tartalommal, hiszen ez is hozzájárul a szervezet egészének hatékonyságához.

Szívesen kipróbálnád a Blue Colibri App alkalmazást? Foglalj demót most!