DISC teszt: mi az a DISC személyiségteszt?

A DISC teszt egy, a nagyvállalatok által előszeretettel használt személyiségteszt. Négy dimenzió mentén elemzi a kitöltő személyiségét. Vizsgálja a cél- és kapcsolatorientáltságot, illetve az intro- és extrovertáltságot. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a DISC személyiségteszt működési elvét, a személyiségtípusokat és az eredmények értelmezésének módszerét! Továbbá alternatív teszteket ismerhetsz meg, amelyek segíthetnek a dolgozók soft képességeinek vizsgálatában.

Mi az a DISC teszt?

A DISC tesztet Dr. William Moulton Marston, a 20. század első felében aktív amerikai pszichológus alkotta meg. Az ő nevéhez köthető a poligráf (hazugságvizsgáló gép) feltalálása is. A DISC teszt nevét a vizsgált személyiségjegyek angol elnevezéséről kapta:

 • Dominance (magyarul dominancia): A dominanciát a piros szín jelöli a tesztben. A dominancia a vezetői szerepre való törekvést jelenti egy csoporton vagy közösségen belül. Nem azonos az agresszivitással.
 • Influence (magyarul befolyásolás): A befolyásolási képességet a sárga szín jelöli. Olyan interperszonális képesség, amely a csoporttagok viselkedésének hatékony befolyásolását teszi lehetővé.
 • Steadiness (kitartás): A kitartásra való hajlamot a zöld szín jelöli. Célorientáltság és képesség a közép- és hosszú távú erőfeszítés tételre.
 • Compliance (szabálykövetés): A szabálykövetési képességet a kék szín jelöli. Szabálykövetés alatt a közösség írott és íratlan normáinak követésére való hajlandóságot értjük.

A DISC tesztet általában kérdőíves formában, ritkább esetben képzett pszichológus által vezetett mélyinterjús formában végzik el. Az önbevallásos teszt kérdései a kitöltő személyes tulajdonságaira vonatkoznak. A kitöltőnek egy skálán elhelyezkedő tulajdonságokból kell a saját magára leginkább illeszkedő tulajdonságot kiválasztani.

DISC személyiségteszt eredményei

A DISC személyiségtesztre adott válaszok alapján négy kategóriába sorolhatóak a kitöltők. Minden kategóriához tartozik egy színkód. Az alábbiakban ezeket a kategóriákat mutatjuk be röviden.

DISC teszt kék: szabálykövető

A kék szín a szabálykövető személyiségű embereket jelöli. DISC teszt kék színhez kapcsolt tulajdonságok:

 • Figyelmes
 • Kockázat kerülő
 • Kritikus
 • Körültekintő
 • Lelkiismeretes
 • Perfekcionista
 • Precíz
 • Részletekre figyelő

DISC teszt zöld: kitartó

A zöld szín jelöli a kitartó személyiségű embereket. A DISC teszt zöld színhez kapcsolódó személyiségjegyek:

 • Barátságos
 • Csapatjátékos
 • Eltökélt
 • Kiegyensúlyozott
 • Konfliktuskerülő
 • Lassú
 • Nehezen motiválható
 • Részletekre ügyelő

DISC teszt sárga: befolyásoló

A sárga szín jelöli a befolyásoló személyiségtípust. A DISC teszt sárga színű eredményéhez kapcsolódó személyiségjegyek:

 • Aktív
 • Felületes
 • Inspiráló
 • Kommunikatív
 • Nyitott
 • Pozitív beállítottságú
 • Szervezetlen
 • Szociábilis

DISC teszt piros: domináns

A piros szín jelöli a domináns személyiségjegyeket. A DISC teszt piros eredményéhez kapcsolódó tulajdonságok:

 • Célratörő
 • Döntésképes
 • Eltökélt
 • Eredmény-centrikus
 • Határozott
 • Kockázatvállaló
 • Magabiztos
 • Szűklátókörű
 • Versengő
DISC személyiségteszt
Forrás: freepik.com

Alternatív személyiségtesztek

1. MBTI

Az MBTI az angol Myers–Briggs type indicator szavak rövidítése. A személyiségteszt neve magyarul Myers–Briggs-típusindikátor. A második világháború után kidolgozott teszt az alábbi dimenziók mentén elemzi a kitöltők személyiségét:

 • introvertált - extrovertált
 • érzékelő - intuitív
 • gondolkodó - érző
 • megítélő - észlelő

Az adott válaszok alapján 16 előre meghatározott személyiségtípusok egyikébe sorolja a kitölőt a teszt. A Myers–Briggs-típuselmélet szerint az adott személyiség típusokhoz rendelhetőek bizonyos kvalitások.

2. Big Five

A Big Five személyiségmodell (amelyet OCEAN és CANOE néven is ismerhetünk) egy meghatározó elmélet a személyiségpszichológiában. Az alábbi 5 dimenzió mentén vizsgálja a személyiséget:

 • Extraverzió
 • Barátságosság
 • Lelkiismeretesség
 • Érzelmi stabilitás
 • Intellektus

A Big Five személyiségmodellt több marketingben is használt predikciós gépi tanulási algoritmus is használja.

Gyakori kérdések a DISC személyiségteszt kapcsán

Mit jelentenek a DISC teszt színek?

A DISC teszt színek a vizsgált személyiség dimenziókat jelölik. 

 • A piros szín jelöli a dominanciát.
 • A sárga szín mutatja a befolyásolást.
 • A zöld szín indikálja a kitartást.
 • A kék jelképezi a szabálykövetést.

Hogyan értelmezhető a DISC teszt eredmény?

A DISC teszt eredmény értelmezését sokszor elvégzi a használt online kérdőív. Papír alapú DISC személyiségteszt esetén a legtöbb esetben elérhetőek értelmezési instrukciók. A megbízható eredmény érdekében érdemes képzett pszichológus segítségét kérni a személyiségtesztek értelmezéséhez.

DISC teszt kiértékelése: lehetséges a DISC teszt elemzése szakember nélkül?

A DISC teszt kiértékelése gyakran automatikusan történik az online kérdőívek segítségével. A papír alapú, nagyobb megbízhatóságú személyiségtesztek értelmezéséhez érdemes szakember segítségét kérni.

Digitális megoldás a munkahelyi motiváció támogatásához

A Blue Colibri segíti dolgozóidat a szükséges információk megszerzésében és olyan különféle digitális HR eszközöket biztosít, melyek már az onboardingtól kezdve egészen a mindennapi ügyintézésig megkönnyítik életüket. Így ők arra koncentrálhatnak, amihez legjobban értenek, az értékteremtésre. Formálj igazi közösséget, teremts kapcsolatot az összes munkavállalóval. A munkaerő elköteleződésének alapja a hatékony és átlátható kommunikáció. A Blue Colibri App segítségével célzott és mérhető elérési hatékonysággal rendelkező belső üzeneteket küldhetsz, fontos bejelentéseket tehetsz közzé és követheted nyomon ezek célba érését, valamint megteremtheted a kollégák közötti lényegi kapcsolatok kialakulásának platformját. A vállalati folyamatok kialakításában kulcsfontosságú annak megértése, hogy az alkalmazottak miként lépnek kapcsolatba az őket célzó tartalommal, hiszen ez is hozzájárul a szervezet egészének hatékonyságához.

Szívesen kipróbálnád a Blue Colibri alkalmazást? Foglalj demót most!