Hatásos motivációs eszközök a munkatársak ösztönzéséhez

Mit jelent a motiváció?

A motiváció szó etimológia gyökerei a latin nyelvben keresendőek, a „movere” kifejezésből származik, amely jelentése mozgás. Megfigyelés alapján meghatározhatjuk valaki motívumait, vagyis a motiváció forrásait. A motívumok lehetnek tudatosak, vagy az egyén számára ismeretlenek. Lélektani értelemben a motiváció olyan belső tudati állapot, amely az egyént valamilyen cselekvésre sarkallja. A motiváció összetevői az alábbiak lehetnek:

 • Attitűd
 • Biológiai tényezők
 • Elvárások és normák
 • Érdeklődés
 • Értékorientáció
 • Intenció (tudatos szándék)
 • Szokások

A menedzsment-tudományokban motiváció alatt azt a vezetői tevékenységet értjük, amikor egy személy munkatársait a vállalati célok megvalósítását támogató cselekvésre ösztönzi. A munkahelyi motiváció két fő forrása:

 • Internális (belső): Az internális munkahelyi motiváció a dolgozó belső késztetése. Az internális motivációval rendelkező munkavállalónak meghatározott, pontos célja van. Ilyen lehet például a vállalati hierarchiában előre lépni, elmélyíteni a szakmai ismereteket vagy egy vállalati eredményt elérni.
 • Externális (külső): Az externális munkahelyi motiváció származhat dicséret, előléptetés, pénzbeli juttatás és egyéb motivációs eszközökből. A megfelelően alkalmazott motivációs módszerek egy cél elérése irányába orientálják a munkavállalót.

motivacio a munkahelyen

A munkahelyi motiváció előnyei

Motivációs eszközök implementálásával jelentősen növelhető a munkavállalók teljesítménye. Az alábbiakban összegyűjtöttük a munkahelyi motiváció fokozásának legfontosabb előnyeit.


 • Munkavállalói elkötelezettség: A motiváltság szorosan összefügg a munkavállalói elkötelezettséggel. A jobban motivált munkavállalók elhivatottabbak és elkötelezettebbek a vállalati célok megvalósításában.
 • Költségredukció és csökkent fluktuáció: Bár elsőre kontraintuitívnak tűnhet, de a motivációs eszközök segíthetnek a költségek csökkentésében. Mivel a motivációs szintemelkedés növeli a dolgozói lojalitást, így motivációs eszközök alkalmazásával csökkenthető a munkaerő elvándorlás. Ez pedig segítheti a szervezeti költségek visszaszorítását.
 • Hatékonyság: A dolgozói motiváció fokozásával növelhető a hatékonyság. Míg egy alacsonyan motivált munkavállaló moderáltan érdekelt a vállalati célok elérését támogató tevékenység végzésében, addig egy magasan motivált személy erős késztetést érez az effektív munkavégzésre.
 • Kimerültség megelőzése: A kimerültség és kiégés megelőzésének hatásos eszköze lehet a dolgozói motiváltság folyamatos ellenőrzése és effektív motivációs rendszerek bevezetése.

Hatásos motivációs eszközök a munkatársak ösztönzéséhez

Mikrovállalkozásként nehézséget jelentene financiális eszközökkel fokozni a motivációt? Remek hírünk van! Számos motivációs eszköz extra anyagi ráfordítás nélkül is alkalmazható. Az alábbiakban 5 valóban hatásos és könnyen alkalmazható motivációs eszközt ismerhetsz meg.

1. Otthoni munkavégzés (home office) biztosítása

A pandémia jelentősen felgyorsította a digitalizációs trendeket. Két éve a magyar vállalatok többsége ragaszkodott az irodai jelenléthez, ez mára jelentősen megváltozott. Nem csupán a munkaadók elvárásai, de a munkavállalók home office igénye is változott. Hogyan fordítható ez a munkapiaci makrotrend a vállalat előnyére? A válasz egyszerű: a munkavállalók egy jelentős szegmense igényli az otthoni munkavégzést, így számukra a részleges, vagy teljes otthoni munkavégzési lehetőség biztosítása egy erős motivációs eszköz lehet.


Számos munkakör betöltése nem igényli teljesmunkaidőben az on-site munkavégzést. A munkatársak közötti kommunikációra ilyenkor digitális megoldásokat érdemes használni. Erre kiváló lehet a Blue Colibri App, amely egyszerű, gyors és azonnali kommunikációs lehetőséget teremt a szervezet egészében. A munkavállalók akár a saját eszközeiken is tudnak kommunikálni. Hatékony megoldást jelent a vállalati e-mail címmel és/vagy számítógéppel nem rendelkező kollégák elérésére.

2. Szakmai fejlődést támogató munkakörnyezet, mentorálás

Kiemelten fontos, hogy a dolgozók számára lehetőség nyíljon a szakmai ismeretek elsajátítására. A szakmai fejlődés támogatása olyan motivációs eszköz, amely nem csupán a motiváltságra, hanem a munka hozzáadott értékére is pozitív hatást gyakorolhat. Ilyen motivációs eszköz lehet:

 • Mentorálás
 • Belső képzés (ebook, oktatóvideó, tantermi oktatás)
 • Egyetemi tanulmányok támogatása
 • Speciális képzések finanszírozása
 • Talent program
 • Tanulócsoportok létrehozása
 • Specifikus problémák megoldását célzó munkahelyi versenyek
 • Gamifikációs elvek alkalmazása a képzésben

3. Folyamatos vezetői visszajelzés

A pozitív és negatív visszacsatolás segíthet abban, hogy a vezető egy adott cél irányába orientálja a munkavállalót. A visszacsatolás lehet szóbeli vagy írásos. Fontos, hogy konstruktív kritika megfogalmazásakor az alábbi szempontokra ügyeljünk.

 • Határozd pontosan meg a kritika tárgyát jelentő munkahelyi problémát!
 • Kerüld az erős emotív tartalmú kifejezéseket, törekedj neutrális nyelvhasználatra!
 • Nyújts útmutatást a probléma megoldásához!
 • Légy nyitott a munkavállaló visszajelzésére! Lehet, hogy a probléma megoldásához a munkafolyamatok átstrukturálására vagy egyéb vezetői támogatásra van szükség.

4. Belső karrierlehetőség és belső marketing

A belső marketing célja, hogy marketingkommunikációs eszközök bevezetésével a munkavállalók megtartását befolyásolja a vállalat saját érdekei szerint. Négy alapvető belső marketing funkciót különböztetünk meg:

 • Humánpolitikai funkció
 • Szervezetirányítási funkció
 • Imázsformáló
 • Hatékonyságnövelő


Belső marketinggel növelhető a dolgozók motivációja, hiszen megismerhetik a szervezeti missziót, belső karrier lehetőségeket és szakmai fejlődést támogató képzéseket.

5. Versenyképes bérezés, teljesítmény alapú juttatások

A fentebb említett non-materiális motivációs eszközök mellett, fontos, hogy a bérezés és egyéb anyagi juttatások piacképesek legyenek. A munkavállaló motivációs szintjét negatívan befolyásolhatja, ha munkateljesítményének anyagi honoráriuma jelentősen alulmúlja a piaci átlagot. A bérezési struktúra kialakítása fontos stratégiai kérdés. Segítségedre lehet, ha másodlagos adatforrások használatával felméred, hogy milyen fizetést kínálnak a hasonló vállalatok. A komparatív elemzéshez figyelembe kell venni az összes befolyásoló változót a vizsgált vállalatoknál és az alkalmazottaknál egyaránt.


Érdekel a termékünk? Foglalj demo időpontot!