Jak poprawić przepływ informacji w firmie dzięki aplikacji Blue Colibri App?

Nasza aplikacja dla pracowników budzi coraz większe zainteresowanie na polskim rynku, co wynika z tego, że wiele organizacji dostrzega u siebie poważne problemy z komunikacją wewnętrzną. Objawiają się one spadkiem motywacji do pracy, obniżeniem wydajności oraz popełnianiem wciąż tych samych błędów przez pracowników. Blue Colibri App to prosty sposób na to, jak poprawić przepływ informacji w firmie. Przykłady praktycznego wykorzystania naszej aplikacji informacyjnej dla firm omawiamy w tym artykule. 

Udostępnienie najważniejszych informacji w bazie aplikacji 

Aplikacja Blue Colibri App może pełnić funkcję podstawowego źródła informacji istotnych dla pracowników. Dzięki temu zyskają do nich łatwy, bezpośredni dostęp z poziomu urządzenia mobilnego, bez konieczności angażowania przełożonych w udostępnianie tak prozaicznych informacji, jak:

  • dane firmy (np. do fakturowania), 
  • materiały szkoleniowe,
  • regulamin, 
  • opis stanowiska, 
  • profil pracownika, 
  • struktura organizacyjna firmy,
  • terminy odbywania szkoleń etc. 

Już samo to znacząco poprawi przepływ informacji w firmie, ponieważ pracownicy zyskają narzędzie, które jest dla nich dostępne zawsze i wszędzie, nawet po godzinach pracy. 

Szybki dostęp do bazy kontaktów 

Oznaką zaburzonej komunikacji wewnątrz firmy jest to, że pracownicy nie są w stanie samodzielnie znaleźć danych kontaktowych do osób z innych działów w firmie. Takie sytuacje są standardem w dużych organizacjach oraz w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze zatrudnienia.

Mało co tak irytuje managera, jak telefony i maile od podwładnych z prośbą o przekazanie kontaktu do np. działu kadr czy księgowości. To strata czasu i gotowy przepis na konflikty w zespole. Aby tego uniknąć warto wdrożyć w firmie aplikację Blue Colibri App, która umożliwi każdemu użytkownikowi bezproblemowe znalezienie kontaktu do dowolnego pracownika firmy. 

Wysyłanie powiadomień prosto na urządzenia mobilne pracowników

Sprawna komunikacja to skuteczna komunikacja. Chodzi o to, aby przekazując pracownikom jakieś komunikaty zawsze upewnić się, że informacja dotarła i została odczytana. Taką możliwość daje Blue Colibri App.

Z poziomu naszej aplikacji można wysyłać krótkie wiadomości do zainteresowanych pracowników. Odbiorca otrzyma powiadomienie prosto na swoje urządzenie mobilne – nie może go zignorować. Nadawca wiadomości dzięki temu wie, że informacja dotarła i na tej podstawie może już wyegzekwować od pracownika wykonanie polecenia. 

Ten kanał komunikacji sprawdza się o wiele lepiej w porównaniu z klasycznymi mailami (pracownicy nie zawsze je odczytują, zwłaszcza po godzinach) czy rozmowami telefonicznymi (badania jednoznacznie dowodzą, że taka forma przekazywania komunikatów jest nieskuteczna, szybko zapominamy szczegóły rozmowy zaraz po jej zakończeniu). 

Wyeliminowanie obiegu papierowych dokumentów 

Problemy z komunikacją wewnętrzną często mają swoje źródło w tym, że w firmie wciąż obowiązuje archaiczny schemat korzystania z papierowych wniosków i innych dokumentów. Gdy pracownik składa w ten sposób wniosek urlopowy, to nietrudno sobie wyobrazić, że taki papier może zaginąć. Pracownik nie ma więc zatwierdzonego urlopu, a na to czekają też inne osoby, które muszą zgłosić własne terminy i zyskać akceptację przełożonych. 

Aplikacja Blue Colibri App pozwala niemal całkowicie wyeliminować obieg papierowych dokumentów wykorzystywanych dziś do komunikacji na linii pracownicy-przełożeni czy pracownicy-kadry. Pracownik może z poziomu aplikacji wysłać dowolny wniosek (kilka kliknięć w ekran telefonu), który trafi do odpowiedniej osoby. Informacja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku będzie od razu widoczna np. dla kadr czy księgowości oraz innych zainteresowanych pracowników (chociażby w cyfrowym kalendarzu). 

Aplikacja korporacyjna Blue Colibri App umożliwia wprowadzenie w firmie wszystkich opisanych wyżej zmian, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na poprawienie przepływu informacji. Dodatkowym, bardzo korzystnym efektem, jest zaoszczędzenie czasu oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w sprawy firmowe. 

Zajrzyj też do innego artykułu na naszym blogu, w którym wyjaśniamy, dlaczego poprawna komunikacja wewnętrzna w firmie ma aż tak duże znaczenie dla pracowników. 

Czy jesteś zainteresowany naszym produktem? Zarezerwuj demo!