Komunikacja wewnętrzna w firmie. Dlaczego jest tak ważna dla Twoich pracowników?

Pracownicy chcą czuć się potrzebni

Jeśli pracownicy mają wrażenie (w dodatku uzasadnione), że nie są słuchani, że ich praca nie jest dostrzegana i doceniana przez przełożonych, to ma to bardzo negatywny wpływ na ich morale, a tym samym na motywację do pracy. Trudno jest zmusić się do robienia ciągłych postępów w sytuacji, gdy pracodawca sprawia wrażenie, jakby było mu to obojętne.

Zaburzona komunikacja w firmie zawsze prowadzi do tego, że pracownicy czują się może nie tyle niepotrzebni, co niesłuchani. Tymczasem każdy zaangażowany pracownik chce mieć realny wpływ na rozwój firmy, móc wypowiedzieć się na ważne dla niej tematy etc. Jest to mocno ograniczone w firmach o rozproszonej strukturze zatrudnienia, które w pierwszej kolejności powinny pomyśleć o wdrożeniu rozwiązań usprawniających komunikację zdalną.

Wartościowy feedback pomaga w unikaniu błędów

Podstawowym błędem w zarządzaniu zespołem jest nieudzielanie pracownikom informacji zwrotnej. Dobry manager musi sam wyczuć moment, w którym pracownik potrzebuje feedbacku, niezależnie od tego, czy jest on pozytywny czy negatywny.

Udzielanie informacji zwrotnej jest kluczem do minimalizowania błędów popełnianych przez pracowników. Jeśli dana osoba zrobi coś źle, ale przełożony jej o tym nie powie, tylko po cichu wprowadzi poprawki, to nie ma mowy ani o sprawnej komunikacji w firmie, ani o robieniu postępów przez pracownika. Takie podejście przełożonych jest bardzo frustrujące i stanowi dobry powód, aby zacząć się rozglądać za nowym pracodawcą.

Zaburzona komunikacja jest przyczyną konfliktów w zespole

Wielu pracodawców nie docenia wpływu poprawnej komunikacji na atmosferę w zespole, która to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na efektywność pracy. Jeśli pracownicy się ze sobą nie komunikują, ponieważ pracują w rozproszeniu, zdalnie, to nie są w stanie zbudować pozytywnej więzi zawodowej. Rodzi to ryzyko, że podczas pracy nad wspólnym projektem pojawią się konflikty wynikające z tego, że pracownicy nie znają swoich mocnych i słabych stron.

Chaotyczne przekazywanie poleceń grozi wypaleniem zawodowym i potęguje stres

Zła atmosfera może być również wynikiem zaburzonej komunikacji na linii pracownicy-przełożeni. Klasycznym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której managerowie wydają sprzeczne komunikaty, podważając wzajemnie swoje polecenia. Pracownicy się w tym gubią, co bardzo negatywnie odbija się na ich motywacji i satysfakcji z pracy.

Co więcej, zaburzona komunikacja wewnętrzna w firmie jest jedną z głównych przyczyn przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego, czego żaden pracodawca nie powinien bagatelizować. Wypalenie powoduje, że tracimy wartościowego pracownika, który nie jest już w stanie wykrzesać z siebie tej samej energii, co wcześniej.

Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie?

Punktem wyjścia do tego jest wdrożenie aplikacji dla pracowników, która rozwiązuje typowe problemy z komunikacją. Wprowadziliśmy takie narzędzie na polski rynek – to Blue Colibri App. Aplikacja może pełnić funkcję podstawowej platformy komunikacyjnej dla pracowników, stając się bardzo wygodnym sposobem delegowania zadań, przekazywania informacji, źródłem dokumentów firmowych i kontaktów, a także narzędziem do zbierania feedbacku.

Nieprzypadkowo użytkownicy naszej aplikacji już ochrzcili ją mianem „Facebooka dla pracowników”, co tylko potwierdza, jak wielofunkcyjne, a przy tym łatwe w obsłudze jest to narzędzie. Jeśli więc zastanawiasz się, jak poprawić komunikację w firmie, to najpierw zdiagnozuj problemy, a następnie sprawdź, jak rozwiąże je nasza aplikacja.

Dodatkowo zainteresuj się tematem intranetu dla firm. Korzyści z wdrożenia go w przedsiębiorstwie opisaliśmy w osobnym artykule na naszym blogu.


Czy jesteś zainteresowany naszym produktem? Zarezerwuj demo!