Najdôležitejší kontrolný zoznam na digitálny Pre- a Onboarding

Digitálny pre- a onboarding urýchľuje procesy v oblasti ľudských zdrojov a obdobie integrácie nových zamestnancov je bez stresu. Vďaka správnym digitálnym procesom pred a počas nástupu môžete uľahčiť prácu personalistom vašej spoločnosti a zabezpečiť, aby sa noví zamestnanci angažovali a nerozhodli sa opustiť vašu spoločnosť počas prvých dní alebo v skúšobnej dobe. Pripravili sme pre vás kontrolný zoznam, ktorý môžete interaktívnym spôsobom použiť na vytvorenie dokonalého procesu pred a počas nástupu!

Prečo je správny pre- a onboarding dôležitý?

Nedávna štúdia fluktuácie zamestnancov, ktorú uskutočnila spoločnosť HR Evolution Kft. (ak sa chcete dozvedieť viac, určite si pozrite náš webinár o vývoji procesov elektronického vzdelávania a onboardingu) ukázala niekoľko zaujímavých údajov o nových zamestnancoch. Podľa prieskumu 21 - 24 % nových zamestnancov odchádza zo zamestnania počas skúšobnej doby, zatiaľ čo 25 % novoprijatých zamestnancov sa počas prvých 5 dní stretáva s negatívnymi skúsenosťami týkajúcimi sa zaobchádzania zo strany zamestnávateľa, ktoré ich tlačia k odchodu. 

Aké závery teda môžeme z toho všetkého vyvodiť? Dobrý prvý dojem je dôležitý nielen pre personalistov pri hľadaní nových kandidátov, ale rovnako dôležitý je aj pre vašich nových zamestnancov hneď v prvý deň ich nástupu do práce. Ak sa snažíte znížiť mieru odchodu zamestnancov, zameranie sa na obdobie pred a počas nástupu do zamestnania a vytvorenie bezproblémového digitálneho procesu bude vaším najlepším nástrojom na to, aby sa vaša spoločnosť odlíšila od ostatných pracovísk a zaujala vašich zamestnancov hneď od začiatku.

Pre- a onboarding je prvou skúsenosťou nového zamestnanca vo vašej firme.

Nový pracovník sa vo vašej spoločnosti bude cítiť ako doma len vtedy, ak viete, ako ho privítať. Preto je obdobie uvádzania nového zamestnanca kľúčové. Vďaka správnym digitálnym procesom pred a počas nástupu môžete uľahčiť prácu personalistom vašej spoločnosti a zabezpečiť, aby sa vaši noví zamestnanci angažovali a nerozhodli sa opustiť vašu spoločnosť počas prvých dní alebo v období integrácie. Pozrime sa, ako vám každý z týchto procesov pomôže zostať o krok vpred pred vašou konkurenciou.

Preboarding: vyčnievajte z davu zamestnávateľov

Väčšina ľudí chce vedieť viac o svojom budúcom zamestnávateľovi a o tom, čo môžu očakávať, keď u neho začnú pracovať - a mnohí ľudia sú za takéto informácie obzvlášť vďační, keď im ich poskytne v priebehu tých niekoľkých dní alebo dokonca týždňov medzi úspešným pracovným pohovorom a prvým dňom v práci. Ak má váš budúci zamestnanec prístup k týmto veciam ešte pred nástupom do práce, nebudú ho v prvom týždni alebo mesiaci zamestnania prekvapovať - čím sa zmierni časť stresu.

Je zrejmé, že osloviť každého nového zamestnanca je časovo veľmi náročná úloha, pri ktorej sa bez akejkoľvek automatizácie procesu ľahko stratíte v mori detailov, dokumentov a následných opatrení. S pomocou digitalizovaného preboardingu môžete:

 • nechať novoprijatých pracovníkov nahrať potrebné vstupné dokumenty do vášho systému bez toho, aby ste ich museli žiadať v e-maile (a vytvoriť si tým preplnenú mailovú schránky)
 • ľahko sledovať vývoj preboardingu nového zamestnanca.
 • požiadať o ďalšie informácie, podrobnosti a spätnú väzbu prostredníctvom dotazníkov a formulárov
 • Poskytovať informácie potrebné na začatie práce vo vašej spoločnosti - napríklad presné miesto a kontaktnú osobu na pracovisku alebo aj najlepšie miesta na obed v okolí.

Onboarding: úspora času a úsilia v oblasti ľudských zdrojov

Onboarding je fáza integrácie zamestnancov, v ktorej sú noví zamestnanci informovaní o firemných zásadách, postupoch a očakávaniach. Dobrý proces onboardingu by mal byť poučný a pre nováčika ľahko pochopiteľný. 

Vďaka digitálnemu (alebo hybridnému) onboardingu možno proces integrácie ľahko automatizovať a štandardizovať. To znamená, že:

 • všetko je merateľné a ľahko sledovateľné
 • zjednodušuje sa administratíva a záťaž ľudských zdrojov
 • namiesto toho, aby sa pre každého nového zamestnanca organizovali školenia, možno k elektronickým vzdelávacím materiálom ľahko pristupovať kdekoľvek a kedykoľvek
 • možno ľahko poskytnúť všeobecné informácie o spoločnosti a tíme (a zamestnanci si ich môžu kedykoľvek znova pozrieť)

Vďaka pozitívnym skúsenostiam s prípravou a nástupom sa nový zamestnanec bude okamžite cítiť viac zapojený, ocenený a menej vystresovaný, čo je prvý krok k zvýšeniu angažovanosti od začiatku a zníženiu odchodu zamestnancov.

Kontrolný zoznam: Ako vytvoriť dokonalý digitálny pre- a onboarding proces

Teraz už teda vieme, aký význam majú inteligentné procesy preboardingu a onboardingu a ako z nich môžete profitovať vy aj váš nový zamestnanec. Ako sa však uistiť, že tieto procesy sú dobre vytvorené a pripravené na spustenie? Aké prvky by mali byť zahrnuté a v akom poradí? Čo patrí do preboardingu a čo by malo byť krokom onboardingu?  Ako viete, že ste nevynechali nič dôležité?

Aby sme vám ušetrili lámanie si hlavy, s pomocou našich odborníkov na ľudské zdroje a skúseností klientov sme urobili prieskum a pripravili sme pre vás konečný kontrolný zoznam najdôležitejších prvkov efektívneho procesu preboardingu a onboardingu. Nemusíte sa snažiť získať najdôležitejšie kroky od samého začiatku: podľa tohto kontrolného zoznamu môžete interaktívnym spôsobom vytvoriť efektívny a pútavý proces.

Pomocou kontrolného zoznamu:

 • budete mať najefektívnejšie poradie potrebných krokov týkajúcich sa pre- a on- boardingu
 • budete mať zoznam všetkých materiálov, ktoré budete potrebovať pripraviť (napr. prezentácie, videá)
 • budete mať zoznam prvkov, ktoré vám a vašim novým zamestnancom najviac pomôžu
 • budete mať dobrú predstavu o tom, vďaka čomu sa vaši noví zamestnanci budú cítiť viac ocenení a angažovaní

Stačí si stiahnuť kontrolný zoznam, prejsť si uvedené úlohy, presne určiť, kde je potrebné začať, a jednoducho sledovať proces pre- a onboardingu zaškrtávaním políčok.

Pre dokonalú digitalizáciu procesu bol tento kontrolný zoznam navrhnutý s ohľadom na už existujúcu digitálnu platformu, ktorá je prispôsobiteľná aj obnoviteľná, používateľsky prívetivá a má rôzne funkcie - v prípade, že vaša spoločnosť niečo také nemá (alebo ste už možno uvažovali o modernizácii intranetu), odporúčame pozrieť si riešenia Blue Colibri App

Kliknite sem, aby ste získali kontrolný zoznam a začali vytvárať svoje dokonalé digitálne procesy preboardingu a onboardingu!