Munkahelyi motiváció: csak a pénzbeli juttatások motiválnak?

Munkahelyi motiváció hiányában alacsonyabb a produktivitás, munkavállalói lojalitás és magasabb a fluktuáció. Hogyan kerülhető el a csekély motiváltság? Melyek a magasabb dolgozói motiváltság előnyei? Cikkünkben összegeztük a munkahelyi motivációhoz kapcsolodó legfontosabb információkat!

Mi az a munkahelyi motiváció?

A munkahelyi motivációt az angol nyelvű szakirodalomban gyakran employee motivation, vagyis munkavállalói motiváció néven említik. De mi jelent pontosan? A munkahelyi motiváció definíciójának meghatározásához fontos a motiváció lélektani fogalmát ismertetni. Vlacseková Dominika publikációjában érthetően szerepel mindkét definíció:

“A pszichológiai meghatározás szerint a motiváció az egyén belső tudati állapota, amely készteti, hogy valamiképp viselkedjen. Ezek olyan tényezők, melyeket az egyén saját maga alakít ki, és melyek befolyásolják őt valamilyen cselekvésre. Ide tartozhat a felelősségtudat, önállóság, a készségek és képességek felhasználásának lehetősége. A vezetéselméleti meghatározás szerint a motiváció vezetői tevékenységet jelent, mely során a vezető olyan cselekvésre késztet másokat, amely a szervezet céljaival van összhangban, így motiválja az alkalmazottakat.”

A munkahelyi motivációt vizsgáló kutatásokban kiemelten népszerűvé vált az öndeterminációs elmélet (angolul self-determination theory, röviden SDT). Az emberi szükségleteket vizsgáló pszichológiai elmélet megkülönbözteti a belső és a külső motivációs tényezőket.

 • Belső motiváció (intrinzik motiváció): a cselekvésben rejlő kellemes érzés és öröm jelenti az ösztönzést.
 • Külső motiváció (extrinzik motiváció): a cselekvést valamilyen külső cél elérése ösztökéli. Ilyen lehet egy előléptetés vagy a magasabb pozícióval járó anyagi juttatások megszerzése.

A megfelelő munkahelyi motiváció előnyei

A megfelelő munkahelyi motiváció nem csupán a szervezeti célokat, de a dolgozó individuális érdekeit is szolgálja. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb előnyöket.

 • Elősegíti a teljesítményértékelést: Számos teljesítményértékelési rendszerben a dolgozói motiváltság fontos faktort jelent. Ezek az értékelési rendszerek a magasabb motiváltságot, jobb értékeléssel jutalmazzák. A megfelelő munkahelyi motiváció támogathatja a jobb teljesítményértékelési eredmények elérését.
 • Redukálja a költségeket: A motivált dolgozók kreatívabbak, figyelmesebbek és gyorsabbak. A motiváció fokozásával csökkenthető a selejt, a figyelmetlenségből elhibázott munkafolyamatok aránya és fokozható az innovációs hajlam. Ezek pedig jelentős költség redukcióhoz vezethetnek.
 • Hatékonyabb szervezeti célmegvalósítás: A munkahelyi motiváció segít abban, hogy a dolgozók internalizálják a vállalati célokat. Ez pedig növeli a célok megvalósítása iránti elkötelezettséget. Ezért kiemelten fontos menedzseri feladat a hatékony dolgozók motiválása.
 • Növeli a produktivitást és az effektivitást: Tudtad, hogy a dolgozók teljesítménye csak részben múlik kompetenciájukon és szakmai tapasztalatukon? A hard és soft skillek mellett a megfelelő munkavállalói attitűd is elengedhetetlen. A munkahelyi motiválás az attitűd formálás egyik legeredményesebb módja.
 • Emeli a munkavállalói elégedettséget: Egy 2021-ben publikált metaelemzés 124 munkahelyi motivációt elemző kutatás eredményét vizsgálta. A dolgozói jólétet legnagyobb mértékben befolyásoló faktor a belső motiváció.
 • Csökkenti a fluktuációt és növeli a dolgozói lojalitást: A motiválatlan munkavállalók nagymértékben hozzájárulhatnak a fluktuációhoz. Ezzel szemben a motivált dolgozók magasabb lojalitást mutatnak a vállalat irányába.

Gyakori kérdések a szervezeti motiváció kapcsán

Mi a munkahelyi motiváció kérdőív?

A ​​munkahelyi motiváció kérdőív egy olyan sztenderdizált kutatási eszköz, amely célja, hogy a munkavállalók motivációs szintjét mérje. A kérdőívek segítségével kvantifikálható munkavállalók vagy munkacsoportok motivációs szintje. A kérdőívek segítséget nyújthatnak a megfelelő motivációs rendszer kialakításában.

Mi a munkahelyi motiváció kutatások eredménye?

A munkahelyi motiváció kutatások eredményei szerteágazóak és sokszínűek. Ahogy a menedzsment tudományok a legtöbb kérdésében, így a motivációkutatásban is nehéz tudományos konszenzust találni. A témával foglalkozó tudományos szakemberek között az öndeterminációs elmélet kiemelten népszerű. A fentebb említett metaelemzés 124 munkahelyi motivációt elemző kutatás eredményét vizsgálta. A metaanalízis fontosabb megállapításai:

 • A dolgozói jólétet legnagyobb mértékben befolyásoló faktor a belső motiváció.
 • A belső motiváció fontos hatást gyakorol a pozitív dolgozói magatartásra és a proszociális attitűdre.
 • A magasabb kontrollt alkalmazó vezetői stratégia fokozhatja a munkahelyi teljesítményt.

Munkahelyi motiváció szakirodalom: melyik munkahelyi motiváció könyvet érdemes elolvasni?

A munkahelyi motiváció szakirodalom nagyon gazdag. Több ezer tudományos publikáció, szakkönyv, konferencia jegyzet és üzleti könyv kutatja a munkahelyi motiváció fokozásának lehetséges módszereit. Az óriási kínálat hatására nehéz eldönteni melyik munkavállalói motivációval foglalkozó könyvvel érdemes kezdeni. Daniel H. Pink Motiváció 3.0 című könyve kiemelkedő népszerűségnek örvend. Elméleteit az üzleti gyakorlatban és a tudományos közösségben is sokan vizsgálják. Ha szeretnél jobban elmélyedni a munkahelyi motiváció témájában, javasoljuk, kezdj Pink könyvével!

Mi a munkahelyi motiváció fogalma?

A munkahelyi motiváció fogalma kapcsán üzleti és tudományos vita is folyik. A legtöbb definícióban közösek az alábbi pontok:

 • A motiváció indítja el a célorientált cselekvést.
 • Megkülönböztetünk belső és külső motivációt.
 • A belső motiváció valamilyen cél elérése érdekében, míg a külső valamilyen negatív következmény elkerülése érdekében jelentkezik.
 • A munkahelyi motiváció fokozza a produktivitást.

Lehetséges a munkahelyi motiváció mérése?

Igen, a munkahelyi motiváció mérése lehetséges a megfelelő kutatásmódszertani eszközökkel. Kvalitatív- és kvantitatív kutatási eszközökkel egyaránt mérhető a dolgozók motivációs szintje. Mélyinterjúk, fókuszcsoportos beszélgetések és kérdőívek alkalmasak lehetek a dolgozók intrinzik és extrinzik motivációs állapotának vizsgálatára.

Munkahelyi motiváció vizsgálata: melyek a legjobb módszerek?

A munkahelyi motiváció vizsgálata megfelelő felkészülést igényel. Nem elegendő kötetlen beszélgetéseket folytatni munkatársainkkal ahhoz, hogy hitelt érdemlő módon felmérjük motiváltságukat. De vajon melyek a legjobb módszerek? A kérdésre nincs egyértelmű válasz. A munkahelyi motiváció kutatásához választott vizsgálati módszer sok mindentől függ. A legfontosabb tényezők:

 • Kutatói tapasztalat
 • Egzakt kutatási kérdés
 • Dolgozói létszám

Hüvelykujj szabályként elfogadható, hogy kisebb cégek esetén az olyan kvalitatív kutatási módszerek, mint a fókuszcsoportos interjú vagy a mélyinterjú célravezetőek lehetnek, míg nagyobb létszámú vállalatoknál inkább kvalitatív kérdőív alapú módszerek lehetnek hatékonyabbak. Az utóbbira kiváló megoldást jelenthetnek a korszerű digitális megoldások. 

Digitális megoldás a munkahelyi motiváció támogatásához

A Blue Colibri segíti dolgozóidat a szükséges információk megszerzésében és olyan különféle digitális HR eszközöket biztosít, melyek már az onboardingtól kezdve egészen a mindennapi ügyintézésig megkönnyítik életüket. Így ők arra koncentrálhatnak, amihez legjobban értenek, az értékteremtésre. Formálj igazi közösséget, teremts kapcsolatot az összes munkavállalóval. A munkaerő elköteleződésének alapja a hatékony és átlátható kommunikáció. A Blue Colibri App segítségével célzott és mérhető elérési hatékonysággal rendelkező belső üzeneteket küldhetsz, fontos bejelentéseket tehetsz közzé és követheted nyomon ezek célba érését, valamint megteremtheted a kollégák közötti lényegi kapcsolatok kialakulásának platformját. A vállalati folyamatok kialakításában kulcsfontosságú annak megértése, hogy az alkalmazottak miként lépnek kapcsolatba az őket célzó tartalommal, hiszen ez is hozzájárul a szervezet egészének hatékonyságához.

Szívesen kipróbálnád a Blue Colibri alkalmazást? Foglalj demót most!