Munkavédelmi oktatás: a legfontosabb tudnivalók

A munkavédelmi oktatás célja a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek átadása a dolgozók részére. A biztonságos munkavégzés mellett további cél, az esetleges munkahelyi balesetek szakszerű kezeléséhez szükséges információk ismertetése. Ki tarthat munkavédelmi oktatást? Szükséges dokumentálni a folyamatot? Amennyiben igen, milyen adatokat rögzítsünk a jegyzőkönyben? Cikkünkben összefoglaltuk a munkavédelmi oktatáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat.

Mi a munkavédelmi oktatás?

A munkavédelmi oktatás olyan képzés, amely célja a biztonságos és törvényi előírásoknak megfelelő munkavégzéshez szükséges ismeretek átadása a dolgozók részére. Kovács Ferencné “A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei” című könyvében az alábbi módon határozza meg a munkavédelem feladatát:

“A munkavállalók sajátítsák el a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket, váljanak alkalmassá a biztonságos munkavégzésre, a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére. Biztosítsa, hogy a munkavállaló a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.”

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) tájékoztatása szerint az alábbi esetekben szükséges munkavédelmi oktatást nyújtani a dolgozók részére:

 • munkaeszköz átalakításakor
 • munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • munkahely vagy munkakör változásakor,
 • munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkába állásakor,
 • új technológia bevezetésekor.

Munkavédelmi oktatás tananyaga: melyek a munkavédelmi oktatás témakörei?

A munkavédelmi oktatás gyakorlati és elméleti egységekre bontható. A képzés pontos tartalmát jelentősen befolyásolja a munkavállalók által betöltött munkakör. Egészen más munkavédelmi oktatásban részesülnek azok a dolgozók, akik vegyszerekkel, komplex munkagépekkel és egyéb fokozott kockázatú munkaeszközökkel dolgoznak, mint az irodai munkát végző személyek. Az alábbi elemeket a legtöbb munkavédelmi oktatás tartalmazza:

 • Alapfokú elsősegély nyújtási ismeretek
 • Alkoholfogyasztásra vonatkozó tilalmak és ellenőrzési módszerek ismertetése
 • Biztonságtechnikai ismeretek a munkaeszközök kontextusában
 • Ergonómiai ismeretek a képernyő előtti munkavégzéshez
 • Munkagépek ismertetése
 • Munkahelyi balesetekhez kapcsolódó ismeretek (fogalom meghatározás, bejelentési kötelezettség)
 • Munkahelyi kockázatok és veszélyek bemutatása
 • Munkavállalók kötelezettségei és jogai
 • Munkavédelmi Szabályzat hatálya
 • Munkavédelmi Szabályzat lényege és célja
 • Munkavédelmi Szabályzat tartalma és értelmezése
 • Pihenőidőhöz kapcsolódó törvényi előírás ismertetése
 • Védőfelszerelések ellenőrzése és karbantartása
 • Védőfelszerelések használata

Fontos, hogy a munkavédelmi oktatás nem csupán passzív információ átadás. A képzés végén rövid vizsgával ellenőrzik a dolgozók felkészültségét. A vizsga kérdések kizárólag az oktatási anyag tartalmára vonatkoznak. A teszt lehet papír alapú vagy akár digitális is.

Munkavédelmi oktatás tananyaga
Forrás: pexels.com

Munkavédelmi oktatás dokumentálása

A munkavédelmi oktatás dokumentálása szükséges a hatályos törvényi előírások alapján. Ehhez munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet (naplót) kell vezetni. Fontos, hogy az alábbi adatok szerepeljenek a munkavédelmi oktatási naplóban:

 • Résztvevők adatai
 • Résztvevők aláírása
 • A képzés dátuma és időpontja
 • Oktatási tematika

Gyakori kérdések és válaszok

Mi az a tűz- és munkavédelmi oktatás?

A tűz- és munkavédelmi oktatás olyan képzés, amely célja a biztonságos és törvényi előírásoknak megfelelő munkavégzéséhez szükséges ismeretek átadása a munkavállalók részére.

Mikor tartható a munkavédelmi oktatás?

A munkavédelmi oktatást kizárólag munkaidőben tarthatja a munkaadó.

A munkavédelmi oktatás felnőttképzésnek minősül?

Nem, a munkavédelmi oktatás nem minősül felnőttképzésnek. A téves feltételezés egy 2020. szeptember 1-én megjelent törvénymódosításból fakad, amely a Felnőttképzési törvény hatálya alá vonta a munkavédelmi oktatást. 2021. január 1-én visszavonták a törvényjavaslatot.

Szükséges a munkavédelmi oktatás bejelentése?

Nem szükséges a munkavédelmi oktatás bejelentése. A fent említett törvénymódosítás miatt 2020. szeptember 1. és 2021. január 1. közötti időszakban a munka- és tűzvédelmi oktatás a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozott. Ezen időszakban a vállalatoknak egy online felületen kellett rendszeresen információt szolgáltatni a munkavédelmi oktatásokról. 2021. január 1-től már nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik a munka- és tűzvédelmi oktatás, így nincs bejelentési kötelezettség.

Melyek a munkavédelmi oktatás fajtái?

Bár a munkavédelmi oktatás célja azonos minden esetben, mégis lehet eltérés a tananyag tartalma között. A munkavédelmi oktatás fajtái eltérőek lehetnek a munkavállalók eltérő munkakörnyezete miatt.

Mi a munkavédelmi oktatás tartalma?

A munkavédelmi oktatás tartalma elsősorban a betöltött munkakör körülményein múlik. Az elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó képzés minden esetben kitér az alábbiakra:

 • elsősegély nyújtási ismeretek,
 • munkahelyi balesetekhez kapcsolódó ismeretek,
 • baleset megelőzési ismeretek,
 • Munkavédelmi Szabályzat bemutatása és
 • védőfelszerelések használata.

Kötelező a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyv vezetése?

Igen, kötelező a munkavédelmi oktatás jegyzőkönyv vezetése. A dokumentumban szükséges jelölni az alábbiakat:

 • Résztvevő dolgozók neve és aláírása.
 • A munkavédelmi oktatás dátuma.
 • A munkavédelmi képzés tematikája.

Mi szabályozza a munkavédelmi tevékenységet Magyarországon?

Magyarországon az alábbi törvények, rendeletek és belső szabályozók befolyásolják a munkavédelmi tevékenységet: 

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény)
 • Kormányrendeletek
 • Miniszteri rendeletek
 • Munkabiztonsági szabályzat (a vállalat saját hatáskörén belül készíti el)
 • Törvény a munkavédelemről (1993. évi XCIII. törvény)

Digitális megoldás a munkavédelmi oktatás képzéshez

Számos digitális szolgáltatás könnyítheti meg a munkavédelmi oktatást. Az egyik ilyen innovatív megoldás a Blue Colibri, amely segíti dolgozóidat a szükséges információk megszerzésében és olyan különféle digitális HR eszközöket biztosít, melyek már az onboardingtól kezdve egészen a mindennapi ügyintézésig megkönnyítik életüket. Így ők arra koncentrálhatnak, amihez legjobban értenek, az értékteremtésre. Formálj igazi közösséget, teremts kapcsolatot az összes munkavállalóval. Legyen szó akár az új kollégák onboardingjáról vagy a már meglévőknek szóló tréningekről, a folyamatos tanulás könnyen kezelhető e-learning szolgáltatásunkkal. Készíts lebilincselő tananyagokat - videókat, letölthető kézikönyvet, teszteket - csupán pár kattintással és kapj átfogó statisztikát a teljesítésről és eredményekről.

Felkeltette az érdeklődésed a munkavédelmi oktatás digitalizálása? Foglalj ingyenes demót!