Teljesítményértékelés a gyakorlatban

Mi az a teljesítményértékelés?

A teljesítményértékelés során a vezető felméri és értékeli a munkavállaló teljesítményét. A teljesítményértékeléshez az előre meghatározott és a dolgozó felé egyértelműen kommunikált teljesítmény sztenderdeket használják. Egy jól megtervezett teljesítményértékelési rendszerben pontosan definiált, objektív és kvantifikálható teljesítménymutatók találhatóak. Ez segít az értékelés során kizárni a vezető szubjektivitását és esetleges elfogultságát.

A Vállalkozásfejlesztés a XXI. században tanulmánykötetben megjelent kutatás szerint:

“A teljesítményértékelés (...) olyan folyamat, mely a stratégiai vezetés által a szervezeti kultúra folyamatos alakításával jelentősen módosítja egy cég jövőjét. A sikeres működés érdekében a vezetőknek figyelembe kell venni a termelési folyamatok kihívásait, és ehhez biztosítania kell a megfelelő alkalmazotti közösséget.”

A teljesítményértékelési rendszer előnyei

Nem csupán a vállalat számára, de az egyén részére is hasznos lehet a teljesítményértékelési rendszer alkalmazása. Az alábbiakban kiemeltük a teljesítménymérés és értékelés legfontosabb előnyeit.

 • A dolgozó információt kap saját munkateljesítményéről.
 • A dolgozónak lehetősége nyílik a munkateljesítményt érintő tényezők befolyásolására a vezető felé történő visszajelzésen keresztül.
 • Az előzőleg meghatározott teljesítménynormákat alulmúló teljesítmény felismerése és a hibák korrigálása.
 • Az elvárásoknak megfelelő, vagy azokat meghaladó munkateljesítmény elismerése.
 • Dolgozói motiváció fokozása.
 • Fizetési stratégia kialakítása a valós teljesítmény alapján.
 • HR döntéshozás támogatása, például próbaidő végén, racionalizáláskor vagy előléptetéskor objektíven vizsgálhatóvá válik a dolgozói teljesítmény.
 • Munkaköri leírások pontosítása a dolgozói teljesítmény alapján.
 • Oktatási stratégia kialakítása a dolgozói kompetenciák és teljesítmény alapján.

 Teljesítményértékelés a gyakorlatban

1. Felkészülés

A teljesítményértékelési megbeszélést megelőzően fontos az alapos felkészülés. A dolgozói teljesítmény pontos és folyamatos mérése a vizsgált időszakban elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékelés végén valós képet kapjunk. Ehhez használható a munka produktumát mutató bármely releváns metrika, például:

 • Értékesítési mutatószámok
 • Ügyfél elégedettség
 • Email feliratkozók száma
 • Oldalbetöltések száma
 • Megrendelések lemondás
 • Ügyfélreklamációk számának csökkenése

Fontos, hogy a teljesítményértékelési megbeszélések között is kapjon vezetői visszajelzést a munkavállaló. A megbeszélés előtt az értékelést végző személy adatelemzést végez. Ekkor az adott időszakra vonatkozó mutatószámokat összevetheti különböző referencia pontokkal, például:

 • A vizsgált személy korábbi teljesítményével.
 • A csoport átlagos teljesítményével.
 • A vállalat átlagos teljesítményével.


Az egyének közötti eltérések értékeléséhez, szükséges az individuális különbségeket is számításba venni. Ilyen lehet a szakmai tapasztalat, előzetes tanulmányok vagy az életkor.

2. Teljesítményértékelési beszélgetés

Az előkészületeket követően következik a teljesítményértékelési beszélgetés. A megbeszélés általában négyszemközt, az értékelt és az értékelő között zajlik. A beszélgetés az alábbi egységekre tagolható:

 • Bevezetés, nyugodt légkör megteremtése.
 • A vizsgált időszak feladatainak összegzése.
 • A meghatározott mérőszámok alapján a teljesítmény ismertetése és értékelése.
 • Visszajelzés az eredmények alapján.

3. Célok meghatározása és zárás

A beszélgetés végén a következő időszakra vonatkozó célok meghatározása történik. A teljesítményértékelés fontos része a jövőbeli célok meghatározása. Javasoljuk SMART célok felállítását, amely segíthet a dolgozói teljesítmény javításában. A SMART célok az alábbi tulajdonságokkal bírnak:

 • Specific (konkrét)
 • Measurable (mérhető)
 • Achievable (teljesíthető, elérhető)
 • Relevant (releváns)
 • Time-based (időhöz kötött)
Forrás: Pexels.comGyakori kérdések a teljesítményértékelés kapcsán

Milyen gyakran érdemes teljesítményértékelést végezni?

A teljesítményértékelés gyakoriságát illetően nem született konszenzus az emberi erőforrás szakértők között. Míg egyes HR szakemberek az anuális értékelést tartják megfelelőnek, mások féléves, vagy negyedéves gyakoriságú teljesítményértékelést javasolnak. 

A döntés meghozatalakor mérlegeld a vállalat egyedi tulajdonságait. Egy olyan szervezetben, ahol nehezebb a részeredmények alapján megítélni a dolgozók teljesítményét, érdemes az éves megbeszéléseket választani. Azonban, ha a munkavállalók teljesítményének eredménye érdemben vizsgálható, kisebb időintervallumokra bontva, hasznos lehet gyakrabban elvégezni a vizsgálatot és értékelést.

Milyen szoftvert érdemes a teljesítményértékeléshez használni?

Számos HR szoftver érhető el a piacon, amely segítheti a teljesítménymérés és teljesítményértékelés elvégzését. Ezek a programok alkalmasak lehetnek a munkafolyamatok monitorozására, kérdőívek kvantitatív és kvalitatív mérések elvégzéséhez.

Jó választás lehet a Blue Colibri App, amely egyszerű, gyors és azonnali kommunikációs lehetőséget teremt a szervezet egészében. A munkavállalók akár a saját eszközeiken is tudnak kommunikálni. Hatékony megoldást jelent a vállalati e-mail címmel és/vagy számítógéppel nem rendelkező kollégák elérésére. A Blue Colibri App sokkal több egy egyszerű belső kommunikációs felületnél. Lehetőséget teremt a vállalati hírek megosztására, kiemelt értesítők kiküldésére, céges események szervezésére, dokumentum adatbázis és képgaléria létrehozására, valamint tesztek és kérdőívek kitöltésére. Az alkalmazás segíthet a teljesítményértékelés időtakarékos és hatékony elvégzésében.

Milyen kérdéseket érdemes feltenni egy teljesítményértékelési megbeszélésen?

Egy jól megtervezett teljesítményértékelési rendszer lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt. Tehát nem csupán az értékelést végző személy informálja a munkavállalót a teljesítményéről, hanem a dolgozónak is lehetősége nyílik a visszajelzésre. A kérdésekkel nem csupán információhoz juthatsz, hanem implicit módon vezetheted a beszélgetést és segítheted a dolgozót a megfelelő konklúziók eléréséhez. Ezt a technikát Szókratészi módszernek is nevezik. Az alábbi kérdések segíthetnek a teljesítményértékelési megbeszélés vezetésében:

 • Hogyan értékeled a vezetési módszereket?
 • Hogyan módosítanád a vezetési stílust?
 • Van olyan kihívás a munkában, amely megoldásához külső segítségre van szükséged?
 • Van olyan képesség vagy tudás, amely elsajátítása szükséges munkafeladatok ellátásához?
 • Mi vezetett a csökkenő teljesítményedhez?
 • Milyen oka lehet a teljesítmény csökkenésnek?
 • Mivel magyarázod a teljesítmény növekedésed?
 • Mi vezethetett a javuló teljesítményedhez?
 • Hogyan értékelnéd saját teljesítményed a vizsgált időszakban?
 • Milyen szempontok alapján érdemes értékelni a munkateljesítményed?

Érdekel a termékünk? Foglalj demo időpontot!