Tűzvédelmi oktatás: így kerüld el a tűzvédelmi bírságot!

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a szervezet tagjai elsajátítsák a tűzvédelmi ismereteket. A tűzvédelmi oktatás gyakorlati és elméleti elemeket is tartalmaz. A 1996. évi XXXI. törvény szerint, minden gazdálkodó szervezet számára kötelező a tűzvédelmi oktatás biztosítása a dolgozók számára. Az új belépők nem kezdhetik meg a munkát a tűzvédelmi oktatás részvétele elött. ​​Cikkünkben választ kaphatsz a tűzvédelmi oktatás kapcsán felmerülő kérdésekre és megtudhatod, hogy kerülheted el a bírságot!

Mi az a tűzvédelmi oktatás?

A tűzvédelmi oktatás olyan törvény által előírt képzés, melynek célja a dolgozók tűzvédelmi ismereteinek fejlesztése. A gyakorlati és elméleti részeket tartalmazó képzés a tűz megelőzése, észlelése és oltása kapcsán látja el hasznos információval a dolgozókat. A tűzvédelmi oktatás elmulasztása súlyos, akár több millió forintos bírságot vonhat maga után. A bírságon túl, a dolgozók testi épségét is veszélyeztetheti a fontos képzés kihagyása.

A tűzvédelmi oktatás tananyag mindenképpen tartalmazza az alábbi elemeket:

 • munka során használt anyagok és eszközök tűzveszélyessége
 • munkafeladatok tűzveszélyessége
 • munkahely tűzveszélyessége
 • munkakör specifikus tűzmegelőzési előírások
 • mások mentésével kapcsolatos feladatok és ismeretek
 • tűzoltással kapcsolatos feladatok és ismeretek
 • tűz észleléssel kapcsolatos feladatok és ismeretek
 • tűzeset során elvárt magatartás
 • tűzjelző eszközök helye és használata
 • tűzoltó eszközök helye és használata
 • tűz prevenciós szabályok
 • tűzriadó terv előírásai
 • tűzvédelmi előírások áthágásának pontos konzekvenciái
 • tűzvédelmi szabályzat előírásai

Tűzvédelmi oktatás előnyei

A tűzvédelmi oktatás nem egy bürokratikus kényszer, hanem valóban hasznos munkavédelmi gyakorlat. Az alábbiakban összefoglaltuk a tűzvédelmi oktatás legfontosabb előnyeit:

 • Életeket menthet, hiszen a dolgozók elsajátítják a tűz esetén végrehajtandó feladatokat!
 • Segíthet a tűzesetek megelőzésében, mivel a munkavállalók fontos tűz prevenciós képességekre tesznek szert.
 • Segíthet a tárgyi eszközök megőrzésében, amelyek a tűzesetek során nagy mértékben károsodhatnak!
 • Csökkentheti a dolgozók szorongását és félelmét, mivel pontos ismereteket kapnak arról, hogy egy krízishelyzetben miképp érdemes viselkedni.

Digitális eszköz, ami segíthet a tűzvédelmi oktatásban

Az új belépő a munka megkezdése előtt kötelező, hogy részt vegyen tűzvédelmi oktatásban. Ez gyakran komoly szervezési nehézségekbe ütközik. Innovatív digitális megoldásoknak hála, a tűz oktatás és az ismétlő kurzusok akár online is megtarthatóak.

A Blue Colibri App egyszerű, gyors és azonnali kommunikációs lehetőséget teremt a szervezet egészében. A munkavállalók akár a saját eszközeiken is tudnak kommunikálni. Hatékony megoldást jelent a vállalati e-mail címmel és/vagy számítógéppel nem rendelkező kollégák elérésére. Az alkalmazás kezelői felülete felhasználóbarát, használata könnyen elsajátítható. A statisztikáknak köszönhetően a belső kommunikáció hatékonysága visszamérhető, a részletes analízisek és riportok alapján a munkavállalói élmény és a belső kommunikációs stratégia fejleszthető.

pexels.com

Tűzvédelmi oktatás gyakori kérdések

Ki tarthat tűzvédelmi oktatást?

Tűzvédelmi oktatást a munkáltató vagy a munkáltató által megbízott képviselő tarthat. A tűzvédelmi oktatás tartása nem kötött speciális végzettséghez. Fontos azonban, hogy a tűzvédelmi oktatási tematikát kizárólag tűzvédelmi szakember készítheti el.

Milyen gyakran kell tűzvédelmi oktatást tartani?

Új belépőknek a munkakezdést megelőzően kell tűzvédelmi oktatást tartani. A jogszabály nem rendelkezik a tűzvédelmi oktatás gyakoriságáról. A munkaadó szabadon határozhatja meg az ismétlő kurzusok gyakoriságát. Az alábbiakban felsoroljuk az általánosan elfogadott normákat:


 • Célszerű legalább évente megismételni a tűzvédelmi oktatást! Ez segíthet a dolgozók ismereteit frissen és naprakészen tartani.
 • Tűzesetet követően javasolt az összes dolgozó számára ismétlő kurzust tartani!

Fontos, hogy azon szervezetek, amelyeknek kötelező tűzriadó tervet készíteni, évente legalább egy alkalommal kötelező jelleggel gyakorolják a benne foglaltakat.

A munka- és tűzvédelmi oktatás azonos?

Nem, nem azonos a munka- és tűzvédelmi oktatás. Míg a tűzvédelmi oktatás célja a szervezet tagjaival megismertetni a tűzvédelmi előírásokat. A képzés gyakorlati és elméleti elemekből áll. A munkavédelmi oktatás átfogóbb képzés, amely célja, hogy a dolgozók megszerezzék a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket.

Mit tartalmaz a tűzvédelmi oktatás jogszabály?

A tűzvédelmi oktatás jogszabály rendelkezik az oktatást érintő összes kérdésről. Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról az alábbi sorokkal kezdődik:

“Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt alkotja.”

Elérhető valahol a tűzvédelmi oktatás anyaga?

A tűzvédelmi oktatás anyaga szervezetenként eltérő lehet. Bár vannak kötelező elemek, amelyek az összes intézmény tűzvédelmi oktatási tematikájában megtalálhatóak, mégis gyakran fellelhetőek szervezet specifikus eltérések. Ha szeretnéd megismerni a tűzvédelmi oktatás anyagát, jelezd a szervezet emberi erőforrás osztálya, vagy munkahelyi vezetőd részére.

Mennyibe kerül a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás?

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás árát a szervezeti méret befolyásolja leginkább. Míg 1-20 fős szervezetek esetén a képzés ára 40-50.000 forint, nagyobb vállalatok esetén ez az összeg jelentősen magasabb lehet.

Mit tartalmaz a tűzvédelmi oktatás tananyag?

A tűzvédelmi oktatás tananyag mindenképpen tartalmazza az alábbi elemeket:

 • tűzveszélyesség ismereteket
 • tűzmegelőzési előírásokat
 • mások mentésével, tűz oltással és tűz észleléssel kapcsolatos feladatokat és ismereteket
 • tűzeset során elvárt magatartást
 • tűzjelző- és oltó eszközök helyét és használatát
 • tűzvédelmi előírások áthágásának pontos konzekvenciáit
 • tűzvédelmi szabályzat előírásait

Kötelező a munka- és tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyv vezetése? Mi az a tűzvédelmi oktatási napló?

Igen, kötelező a munka- és tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyv vezetése. A tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyv, más néven tűzvédelmi oktatási napló, az alábbi információkat tartalmazza:

 • Tűzvédelmi oktatás ideje
 • Tűzvédelmi oktatás helye
 • Képzési tematika
 • A képzésen megjelent személyek adatai és aláírása
 • Az oktató adatai és aláírása

Alkalmazható tűzvédelmi oktatás tesztlap?

Igen, alkalmazható tűzvédelmi oktatás tesztlap. A képzésen elhangzott információk teszteléséhez használható sztenderdizált teszt.

Kötelező a tűzvédelmi oktatás minden gazdálkodó szervezet számára?

Igen, minden gazdálkodó szervezetnek kötelező a tűzvédelmi oktatás. Fontos, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a dolgozóknak lehetősége legyen elsajátítani a tűzvédelmi ismereteket. Ezzel nem csupán a büntetést lehet elkerülni, de a munkavállalók is nagyobb biztonságban dolgozhatnak.Meggyőzött a Blue Colibri App? Foglalj demót most!