Sikeres vezetési stílusok a jobb eredmények eléréséhez

A HR tematikájú blogokon, szaklapokban és szakmai konferenciákon sokszor elhangzik az állítás, mely szerint a vállalati siker egyik legfontosabb eleme az emberi erőforrás. A megfelelő vezetési stílusok alkalmazásával csökkenthető a fluktuáció, növelhető a dolgozói elégedettség és produktivitás. Ha szeretnél többet megtudni arról, hogyan lehet a kritikus fontosságú erőforrással, vagyis a munkavállalókkal a legeredményesebb módon interaktálni, akkor ideje többet megtudni a vezetési stílusokról. Cikkünkben megismerheted a vezetés fogalmát, a különbséget egy menedzser és vezető között, illetve a vezetési stílusokat!

Mi a vezetés?

A menedzsment tudományokon belül a vezetéselmélet foglalkozik a vezetést érintő tudományos kérdésekkel. Bár a vezetés köznyelvi fogalma egyértelműnek tűnhet, a pontos meghatározás mégsem olyan könnyű. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Szakvizsga c. tankönyve az alábbi módon összegzi a vezetés fogalmát:

“A vezetésről alkotott felfogások sora még a terminológia egyértelműsítése után is meglehetősen színes marad. Leggyakrabban az alábbi válaszokat adják a fogalom meghatározására: a vezetés olyan tevékenység, amelynek során meghatározzák a célokat és az azok eléréséhez vezető utakat, módszereket; a vezetés rendelkezési lehetőség az erőforrások és azok koordinációja felett; a vezetés lényege az emberek befolyásolása; a vezetés nem más, mint változtatási tevékenység; a vezetés a hatalom gyakorlása.”

A szervezeti vezetés, vagyis a vezetés gyakorlása szervezeti környezetben, sok eltérő módon valósulhat meg. A vezetés milyenségét nagy mértékben befolyásolja a vezetési stílus.

Mi a különbség a vezető és a menedzser között?

Mielőtt a vezetési stílusok típusait bemutatnánk, fontos szót ejteni a vezető és menedzser közötti különbségekről. Bár a két fogalmat olykor felcserélve használják, jelentésük egészen mást takar. A menedzser általában formális hatalommal bír, a vezetés mellett szervezési, tervezési és irányítási feladatokat is ellát. A formális hatalom miatt legitim módon befolyásolhatja más dolgozók tevékenységét. Ezzel szemben egy vezető befolyása fakadhat informális forrásból, ilyen lehet a szaktekintély, kor és interperszonális képességek.

Philip Kotler, a neves amerikai marketing professzor, az alábbiakban látja a menedzser és a vezető közötti fő különbségeket:

 • Célkitűzés: A menedzser erőforrásokat allokál, tervez, költségvetést készít a célok elérése érdekében. A vezető víziót jelöl meg és változási stratégiát alkot.
 • Feltétel biztosítás: A menedzser emberi erőforrásokat menedzsel, szervez, rendszereket hoz létre. A vezető érvel, meggyőz, kommunikál és elfogadtat.
 • Végrehajtás: A menedzser irányít és problémát old meg. A vezető megerősít, inspirál, motivál és bátorít.
 • Siker kritérium: A menedzser részére a hatékonyság, míg a vezető számára az eredményesség jelenti a siker kritériumát.

Kotler vezető és menedzser differenciálása sarkos és a gyakorlati tapasztalatokkal nincs tökéletes összhangban. Azonban alkalmas arra, hogy a vezetői és menedzser szerepek közötti fő különbségeket szemléltessük.

pexels.com


Sikeres vezetési stílusok: Kurt Lewin háromféle vezetési stílusa

Kurt Lewin, német-amerikai pszichológus, az 1930-as években hármas felosztású vezetői stílus klasszifikációs rendszert hozott létre. A vezetéselmélet egyik legelterjedtebb modellje, amit a mai napig oktatnak gazdasági egyetemeken. Az alábbiakban bemutatjuk a Kurt Lewin féle vezetési stílusokat és alkalmazási gyakorlatukat.

1. Autoriter vezetési stílus

Mi a jellemző az autoriter vezetési stílusra?

 • A csoporttagok bevonása nélkül dönt.
 • Moderáltan mérlegeli a csoporttagok ötleteit és akaratát döntés hozáskor.
 • Hatalom centrikus vezetési stílus, amely háttérbe szorítja a kooperációt.


Mi az előnye és hátránya az autoriter vezetői stílusnak?

 • Akkor sem veszi figyelembe a csoporttagok meglátásait, ha az támogatja az eredményes döntéshozást.
 • Kevésbé időigényes, mint a többi vezetői stílus.
 • Nem lehet a szervezet egészében alkalmazni.

Mikor érdemes alkalmazni az autoriter vezetési stílust?

 • Ha a gyorsaság a legfontosabb a vezetői döntéshozáskor.
 • Olyan vezetői krízisekben, amikor nincs idő a csoportos megbeszélésre.
 • Ha nem szükséges a többi csoporttag véleménye a döntéshozáshoz.

2. Demokratikus vezetői stílus

Mi a jellemző a demokratikus vezetési stílusra?

 • Törekszik a közös döntéshozásra.
 • Fontos a csapattagok véleménye, ezért törekszik a döntéshozáskor maximálisan involválni másokat.
 • Támogató vezetési stílus, amely növeli a dolgozói elégedettséget.

Mi az előnye és hátránya a demokratikus vezetői stílusnak?

 • Fokozza a kreativitást és a dolgozói elkötelezettséget.
 • Növelheti a produktivitást, de több időt vesz igénybe a döntéshozás, mint az autoriter vezető stílus esetén.
 • Alkalmazható a szervezet egészében.

Mikor érdemes alkalmazni a demokratikus vezetési stílust?

 • Olyan döntések meghozásakor, amelyeknél előnyös több aspektusból vizsgálni a döntés tárgyát.
 • Ha rendelkezésre áll a szükséges többlet idő.

3. Laissez-faire stílus

Mi a jellemző a laissez-faire vezetési stílusra?

 • Magas fokú szabadság a határidők és feladatok terén.
 • Csekély vezetői kontroll a munkavégzésben.
 • Tanácsokat nyújtanak szükség esetén, de moderált mértékben vesznek részt a munkafeladatokban.

Mi az előnye és hátránya a laissez-faire vezetői stílusnak?

 • Bizonyos munkaközösségekben kizárólag a laissez-faire vezetői stílus alkalmazható. Ilyen lehet egy művészi közösség vagy egy akademikus munkacsoport.
 • Alacsony ellenőrizhetőség.
 • Kevesebb vezetői leterheltség.

Mikor érdemes alkalmazni a laissez-faire vezetési stílust?

 • Olyan esetekben, amikor a munkavállalók más vezetői stílust nem fogadnak el.
 • Ha a munkateljesítmény objektíven mérhető, így a munkafolyamatban való aktív vezetői részvétel kevésbé fontos.

Digitális eszközök a hatékony vezetéshez

A vezető feladatok gyakorlását megnehezítheti a helyfüggetlen munkavégzés. Home office során sem kell lemondani a vezetői szokásokról a megfelelő digitális eszközök alkalmazása mellett. Ebben nyújthat segítséget a Blue Colibri App, amely egyszerű, gyors és azonnali kommunikációs lehetőséget teremt a szervezet egészében. A munkavállalók akár a saját eszközeiken is tudnak kommunikálni. Hatékony megoldást jelent a vállalati e-mail címmel és/vagy számítógéppel nem rendelkező kollégák elérésére. Aki lemarad, az kimarad. Többé már nem. A Blue Colibri App felülete lehetővé teszi a szegmentált kommunikációt. A különféle tartalmakat célzottan, bizonyos munkavállalói csoportoknak címezve vagy akár a szervezet egészének is kiküldhetjük.


Meggyőzött a Blue Colibri App? Foglalj demót most!