Aplikacja do komunikacji wewnętrznej VS. chatbot: plusy i minusy

Zalety aplikacji do komunikacji wewnętrznej

Struktura aplikacji mobilnych komunikacji wewnętrznej jest bardzo podobna do platform społecznościowych znanych już z naszego życia prywatnego. Oprogramowanie wspomagające komunikację, dzielenie się wiedzą, tworzenie ankiet, publikowanie treści audiowizualnych. Jakie są argumenty za i przeciw aplikacjom komunikacji wewnętrznej?

Argumenty PRO / argumenty przemawiające za zastosowaniem komunikacji wewnętrznej:

 • Obejmują one wiele funkcji poza komunikacją: udostępnianie dokumentów, organizowanie wydarzeń, ankiet itp. Mają wiele możliwości zwiększenia satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Mogą być również wykorzystywane do dotarcia do pracowników fizycznych lub telepracowników, którzy nie mają adresu e-mail.
 • Ponieważ zazwyczaj działają jako aplikacje internetowe, pracownicy mogą z nich korzystać na własnych urządzeniach bez instalowania, po prostu otwierając je z przeglądarki telefonu lub komputera. Jednakże aplikacja ma również ikonę na ekranie głównym.
 • Są one zwykle dostępne jako rozwiązania oparte na chmurze, ale firma może zdecydować się na zainstalowanie systemu na własnym serwerze, w pełni zapewniając bezpieczeństwo IT.
 • Są one wieloplatformowe, działające na dowolnym smartfonie, a także mogą być używane na komputerach, tabletach i kioskach z ekranem dotykowym.
 • Ich wygląd i funkcje są w pełni konfigurowalne (ikona, nazwa, kolory, domena).
 • Działają w całkowicie zamkniętym systemie, dzięki czemu w pełni spełniają kryteria ochrony danych.
 • Komunikacja jest identyfikowalna. Szczegółowe statystyki są dostępne o skali czytania, zasięgu, reakcji.
 • Nie wymagają adresu e-mail, numeru telefonu ani konta — generowany jest unikatowy identyfikator.
 • Informacje można organizować w różne kategorie, dzięki czemu można łatwo pobierać i odczytywać poprzednie zawartości.
 • Informacje są dostępne z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, ponieważ nie jest konieczne łączenie się z siecią wewnętrzną.
 • Komunikacja może być podzielona na segmenty. Możemy wysyłać treści do wszystkich pracowników lub tylko do określonych grup.
 • Możliwa jest Integracja z innymi platformami HRM, administracyjnymi lub komunikacyjnymi firmy. 
 • Wspierają zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny proces employer brandingu: zwiększają zaangażowanie i satysfakcję, dają przewagę rynkową nad konkurentami w walce o nową siłę roboczą.
 • Ponieważ ich struktura opiera się na znanych już platformach społecznościowych, łatwo jest nauczyć się z nich korzystać, nawet starsi koledzy nie mają utrudnień.
 • Funkcja społeczności pomaga wzmocnić społeczności w miejscu pracy. W zamkniętej grupie członkowie mogą swobodnie komunikować się ze sobą na dany temat, czy to hobby, zainteresowania czy sport.
 • Funkcje wdrażania i szkolenia mogą być używane do wspierania lub zastępowania szkoleń wprowadzających, powtarzalnych, ciągłych lub doraźnych, które wymagają kontaktu fizycznego. Tworząc prosty proces, możemy przekazywać informacje (w tekście, obrazie, wideo, ppt itp.) oraz mierzyć skuteczność zarządzania wiedzą poprzez testy i kwestionariusze.

CONTRA / argumenty przeciwko zastosowaniu komunikacji wewnętrznej

 • Korzystanie z nich wymaga smartfona, komputera lub tabletu.
 • Użytkownicy nie otrzymują wstępnie zaprogramowanych odpowiedzi na swoje pytania, ale mogą swobodnie przeszukiwać dobrze zorganizowany interfejs.

Chatbot jako aplikacja do komunikacji wewnętrznej

Chatboty to oprogramowania, które mogą mówić i komunikować się bardzo podobnie jak ludzie bez interwencji prawdziwej osoby. Istnieje wiele chatbotów korporacyjnych zarówno na rynku międzynarodowym, jak i węgierskim. Zobaczmy, jakie są argumenty za i przeciw chatbotom!

PRO / argumenty przemawiające za chatbotami jako aplikacją komunikacyjną:

 • Chatboty, w przeciwieństwie do ludzi, są dostępne 24/7. Pracownicy mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania w dowolnym momencie, niezależnie od godzin pracy.
 • Odpowiadają na powtarzające się pytania, odciążając w ten sposób HR i zarządzanie. Wstępnie zdefiniowane wiadomości są wysyłane automatycznie.
 • Mogą być wykorzystywane w wielu formach: w rekrutacji, w celu zwiększenia doświadczenia kandydata, utrzymania kontaktu z obecnym personelem.
 • Identyfikowalne: możesz zobaczyć wskaźnik otwarcia wiadomości.
 • Są zdolne do segmentacji komunikacji. Możesz wysyłać wiadomości do wszystkich pracowników lub tylko do określonych grup za ich pośrednictwem.
 • Ponieważ są już zainstalowane w istniejącym interfejsie czatu, ich użycie jest łatwe do nauczenia, nawet w przypadku pracowników fizycznych.

CONTRA / argumenty przeciwko chatbotowi jako aplikacji komunikacyjnej:

 • Można je już wszczepić do istniejącego programu czatowego używanego w firmie (np. Viber, Messenger, Teams...).
 • Dlatego też do korzystania z nich ich wymagany jest profil/numer telefonu/adres e-mail.
 • Do korzystania z nich jest wymagany smatfon. 
 • Przed uruchomieniem trzeba poświęcić dużo czasu na wypracowanie najczęstszych tematów, na które odpowiada chatbot.
 • Ponieważ są osadzone w programie czatowym, pełnią węższe funkcje niż aplikacje mobilne, a tym samym mogą zostać naruszone warunki ochrony danych i bezpieczeństwa IT.
 • Są mniej skłonne do dostosowywania wizerunku firmy ze względu na ograniczenia programu czatu.

Czy jesteś zainteresowany naszym produktem? Zarezerwuj demo!